Miljømærker og kosmetik

Miljømærker til kosmetik kan føles som en jungle at finde rundt i, men faktisk findes der kun to officielt anerkendte miljømærker: EU’s Blomsten og det nordiske Svanemærke. Dette blogindlæg vil gøre dig klogere på, hvad de hver især dækker over.

Når det gælder beskyttelse af miljø, indeholder EU’s officielle lovgivning ingen specifikke krav til kosmetikprodukter, men som forbruger, har du mulighed for at købe produkter med miljømærker. Det er produkter, som er udviklet med henblik på at minimere belastningen af miljøet, og på nogle områder har de også skarpere krav til sundhed end det, som indgår i den officielle lovgivning.

svanemærket-miljø

Det nordiske Svanemærke

Hvis et produkt har fået Svanemærket, betyder det, at det opfylder en række krav til både miljø og sundhed. I det nedenstående vil vi gennemgå nogle af de vigtigste punkter. Hvis du vil have en samlet kravspecifikation, kan du finde den i det officielle kriteriedokument.

Krav til sundhed

Kosmetik med svanemærket må ikke indeholde kemi, som kan være allergifremkaldende ved kontakt med huden eller indånding. Der er dog en undtagelse, når det gælder parfumestoffer, da de godt må indgå i produkter til voksne, men kun i meget lave mængder.

Svanemærkede produkter må ikke indeholder kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige-stoffer og stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. I læbeprodukter og tandpasta må der kun anvendes konserveringsmidler, der er godkendt til fødevarer.

Krav til miljø

I forhold til miljø er der skarpe krav, der tager udgangspunkt i hele produktets livscyklus, fra råvarer, produktion og brug til bortskaffelse og recirkulering. Kravene er, at produktet skal belaste miljøet mindst muligt i alle faser. Kriterierne, som varerne vurderes efter, bliver løbende skærpet, hvilket bidrager til en bæredygtig udvikling. Derudover bliver produkter, der bærer svanemærket, løbende kontrolleret, så du kan være tryg som forbruger.

EU-blomst

EU’s Blomsten

Hvor Svanen er et nordisk miljømærke, er Blomsten EU’s officielle miljømærke, men krav og mål er overordnet set de samme, både når det gælder miljø og sundhed.

Kravene omfatter bl.a., at de anvendte stoffer kan nedbrydes i naturen, at der ikke benyttes kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, mutagene og allergifremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer. Der må heller ikke anvendes mikroplast, og materialeforbruget til emballage skal begrænses så meget som muligt.

Miljøkrav for alle produkter på HealthyHead

Med produkter fra HealthyHead undgår du at belaste miljøet unødigt, da de alle er testet hos Forbrugerrådet Tænk. De indeholder derfor ikke ingredienser, der er problematiske for miljøet. Dermed skåner du miljøet, uanset om du køber varer med eller uden et officielt miljømærke. Fordelen ved at købe et produkt med Svanen eller Blomsten er, at miljøperspektivet er indtænkt i hele produktionen og ikke kun de stoffer, som selve produktet indeholder.

HealthyHead.dk